sábado, 21 de abril de 2012

Arméria Sociedade Cooperativa Galega

Que é Arméria?

Arméria é unha sociedade cooperativa galega sen ánimo de lucro. A Cooperativa 'Arméria' é unha ferramenta legalizada e con entidade xurídica propia da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra. 'Arméria' ten como obxectivo promover actividades de economia social que incidan favorabelmente na calidade de vida das persoas poboadoras do territorio no que actúa, nas comarcas de Ferrol Terra de Trasancos, Bezoucos e Eume. Unhas actividades guiadas polos principios da cooperación, a complementaridade, a reprocidade, a autoxestión, portas abertas, democracia, e axuda mutua, con metodoloxías creativas e enfoque intercultural. Nestas actividades empregaremos xunto ao diñeiro corrente, os euros, o diñeiro social, medido en tempo, traballo voluntario ou intercambios.

Para asociarse a Arméria hai que contribuir con 30 euros ou 5 horas de traballo comunitario.

A Asemblea Xeral é o máximo órgano de decisión da sociedade cooperativa. Está constituida pòr todas as persoas asociadas a Arméria.

O Consello Rector Aberto, é o órgano coordinador e de representación legal da sociedade cooperativa. Coordena todas as actividades dos grupos e seccións de Arméria. Coordena a representación legal e pública, custodia a documentación e leva a tesoureria. Da conta da súa xestión ante a Asemblea Xeral de Arméria.

A Comisión Técnica é competente en: resolver os asuntos legais da cooperativa; facer os estudos de viabilidade das diferentes actividades e proxectos; apoio técnico a outros proxectos de economía social e solidaria; e outras que acorde a Asemblea Xeral.

A Comisión Social é competente en: dinamizar a participación das persoas socias na diferentes actividades; as relacións da cooperativa con outras entidades e administracións; e outras que acorde a Asemblea Xeral.

Seccións e grupos de Arméria:

  • Grupo de Apoio ás Finanzas e Seguros Éticos
  • Comisión de Viaxes Educativos e Solidarios
  • Comisión de Organización de Eventos (P)
  • Centro Comarcal de Comunicación (P)
  • Recuperación e Comercialización Alternativa de Roupa e outros Complementos de Segunda Man (P)

Actividades e ferramentas sociais compartidas dentro da Rede de Apoio Mutuo:

  • RECURSOS COMPARTIDOS (P)
  • AXENDA ABERTA - DE BOCA A BOCA
  • BANCO DE TEMPO
  • PETO SOLIDARIO (P)

Nota.- (P) Pendente de Constituír ou formalizarArméria Sociedade Cooperativa Galega

(Sen ánimo de lucro)
Avda de Castelao s/n.
Traseira do Mercado Municipal de Caranza
15406 - Ferrol


Correo-e: armeria.soc.coop.galega@gmail.com
Sitio-e: http://armeriacooperativa.blogspot.com.es/

|||||||||||||||||||||||||||||||