quinta-feira, 2 de maio de 2013

Convocatoria de Xuntanza do Consello Reitor de Arméria Soc. Coop. Galega

Estimadas compañeiras e compañeiros, mediante a presente notificación, lembrar que a Xuntanza do Consello Reitor de Arméria Soc. Coop. Galega está estabelecida para este Venres, 3 de Maio, ás 6 da tarde no local de Arméria, na Traseira do Mercado de Caranza.

Punto previo: Aceptación, ampliación ou modificación do orde do día proposto.

Proposta de puntos de orde do día:
1º Escritura pública da Cooperativa. Últimos pasos (CIF, Conta, ...outros). Que falta?
2º Preparar unha proposta de Regulamento Interno, financiamento, contabilidade, bases de datos e estruturación da Cooperativa (como funcionar?).
3º Ir pensando data para unha unha Asemblea Xeral.
4º Locais da Traseira do Mercado de Caranza (reparto de uso).
5º Boletín?
6º Queixa de Carlos Vidal con respecto ao funcionamento da Tenda de Troco.
7º Propostas, Rogos e Preguntas.

||||||||||||||||||